Fiets mee !

Safety first

Bij het fietsen in een groep is men kwetsbaarder dan alleen: je rijdt dicht op je voorganger waardoor je elkaar gemakkelijk raakt en je minder zicht hebt. Om het overzichtelijk en veilig te houden worden algemeen de volgende regels gehanteerd:

Route en tempo

De route wordt bij het Maastricht UMC+ Cycling Team aangegeven door de voorrijder(s) en evt. Motards. Het is verboden de voorrijder(s) te passeren. Bij een langere weg bergop kan de voorrijder aangeven dat iedereen zijn eigen tempo kan rijden; dan wordt tevens afgesproken om boven aan de berg op een geschikte plek te wachten (af te stappen).

Probeer gelijkmatig te fietsen en rem niet onnodig en houdt niet plots de benen stil.

De groep compleet houden

Bij het Maastricht UMC+ Cycling Team rijden we met voorrijder(s) en achterrijder(s); Deze hebben de beschikking over communicatieapparatuur en kunnen met elkaar afspreken wat een goed tempo op welk moment is. Blijf altijd vóór de achterrijder.  De reden waarom soms getemporiseerd wordt is omdat dan een hergroepering nodig is.

Plaats in de groep

Fiets met maximaal twee renners naast elkaar. De kans op ongelukken is zo een stuk kleiner, bovendien is het wettelijk niet toegestaan met drie of meer personen naast elkaar te fietsen. Voortdurend achteraan fietsen is niet verstandig, omdat het optrekken met de groep (bijv. na een bocht) voor de mensen achterin het meeste energie kost. (harmonica effect). Bovendien is achterin de kans een stuk groter dat je bij een valpartij betrokken raakt.

Laat geen “gaten” vallen en probeer zo compact mogelijk te rijden; dat is vooral vanwege de veiligheid; auto’s die willen passeren hebben zo een grotere kans de groep te kunnen passeren en er kunnen geen auto’s in de groep terecht komen.

Gaten kosten veel energie vooral voor de rijders die deze goed kunnen gebruiken.

Signaleren en attenderen: het aangeven van gevaarlijke situaties

Er bestaan in de fietswereld vaste codes om gevaar aan te geven. Vaak gaat daarbij een korte, eenduidige kreet vergezeld van een armgebaar. Signaleer ruim van te voren en geef de aanwijzingen naar achteren toe door!

De codes:

  • Stoppen: arm omhoog + “Stoppen!” of “Ho!”
  • Paaltjes op de weg: lage armbeweging naar achteren aan de zijde waar de paaltjes staan + “paaltjes!”
  • Gevaar op de weg: de arm laag naar achteren bewegen aan de zijde van het gevaar + een zo specifiek mogelijke kreet (dus niet “pas op!” maar bijv. “grind!”)
  • Tegenligger: de linkerarm laag naar achteren bewegen + “tegen!”
  • Inhaler: geen armbeweging, “auto/bus achter!” (zo specifiek mogelijk!)
  • Bocht: hand uitsteken naar links of rechts

Bij pech of andere mogelijke ‘wacht’ situaties

Ga bij pech aan de rechterkant van de weg staan en meld zo snel mogelijk wat er aan de hand is aan de achterrijder. Vervolgens kan er door de achterrijder naar de voorrijder gecommuniceerd worden. Bij de aanwezigheid van de volgauto wordt het euvel zo snel mogelijk verholpen. De voorrijder geeft het sein aan de groep om weer te vertrekken.

Het is niet toegestaan om voor andere “akkefietjes” even aan de kant van de weg te gaan staan (reep open maken; regenjasje aantrekken; beenstukken uittrekken etc.)

Dit houdt de groep onnodig op en leidt tot onveilige situaties.

Indien er behoefte is aan sanitaire stop of anderszins kan dit doorgegeven worden aan de achterrijder.

Stoppen langs de weg

Het lijkt voor de hand liggend om veilig aan de kant van de weg te stoppen op een geschikte plaats maar al te vaak kom je groepen tegen die half in de weg staan en gevaarlijke situaties veroorzaken, niet in de laatste plaats voor de groep zelf.

Ga met max. twee fietsers zo kort mogelijk aan de rechterkant van de weg staan en maak de groeplengte zo compact mogelijk.

Rijden met Motards

Het rijden onder begeleiding van Motards is voor de tourfietser zeer speciaal en groot genot. De Motards zetten de kruispunten af en de groep kan de weg zonder stoppen de weg vervolgen. Toch dient iedereen goed uit te kijken voor onveilige situaties vooral als er gaten in de groep ontstaan.

De Motards rijden voor de groep uit, zetten de weg af en als de groep is gepasseerd spoeden zij zich weer naar de volgende kruising. Dit betekent dat er steeds ruim plaats moet zijn om de Motards van achter naar voren te laten rijden. Indien zij dit claxonerend doen is dat alleen voor de veiligheid van de fietsers. De fietsers dienen ook de aanwijzingen van de Motards op te volgen.

N.B.: De meerdaagse tochten van het Maastricht UMC+ in het buitenland worden niet begeleid door Motards.

Verzorging

Bij de aanwezigheid van de volgwagen wordt er een pauze ingelast en kan er gebruik worden gemaakt van een broodje en een drankje.

Aansprakelijkheid

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er altijd onverhoopt iets gebeuren; de fietser in de Maastricht UMC+ fietsgroep fietst op eigen risico en is hoofdelijk aansprakelijk voor  eventuele veroorzaakte schade.

Plezier

Het fietsen in een groep geeft een teamgevoel en kan vooral veel plezier opleveren als alles een beetje geregeld verloopt; als iedereen meewerkt leidt tot groot plezier voor de gehele groep.